Tæthedsgrad (IP)

IP22: Genstanden er beskyttet mod faste genstande med en diameter på 12,5 mm eller mere, og vanddråber ved hældning på maksimalt 15 grader.


IP66: Genstanden er støvtæt og beskyttet mod kraftige vandstråler.


IP koder er en måde, at måle tætheden af en genstand.

IP koden består af 2 cifre, og hvert ciffer angiver en ting.


Første ciffer angiver graden af beskyttelse mod fremmedlegemer.


0 = Ubeskyttet.

1 = Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 50 mm eller mere.

2 = Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 12,5 mm eller mere.

3 = Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 2,5 mm eller mere.

4 = Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 1,0 mm eller mere.

5 = Støvskærmet.

6 = Støvtæt.


Andet ciffer angiver graden af beskyttelse mod vand.


0 = Ubeskyttet.

1 = Beskyttet mod vanddråber

2 = Beskyttet mod vanddråber ved hældning på maksimalt 15 grader.

3 = Beskyttet mod regn.

4 = Beskyttet mod oversprøjtning.

5 = Beskyttet mod vandstråler.

6 = Beskyttet mod kraftige vandstråler.

7 = Beskyttet mod forbigående nedsænkning i vand.

8 = Beskyttet mod langvarig nedsænkning i vand.Kilde: www.enclosurecompany.com