Servicevilkår

Indledning

Sidst opdateret: 28. Oktober 2019.


Nordic SmartGlasses tilbyder sine tjenester via vores hjemmesider tilgængeligt på www.NordicSmartGlasses.dk, www.NordicSmartGlasses.com og andre hjemmesider som Nordic SmartGlasses ejer domæneregistrering for, og andre tjenester der stilles til rådighed af Nordic SmartGlasses, herunder men ikke begrænset til, Nordic SmartGlasses hardwareprodukter, som sælges til kunderne, og softwareprodukter, der vil kunne downloades via hjemmesiderne. Alle ovenstående produkter og tjenester bliver samlet betragtet som Tjenesten fremover. Disse detaljeret brugsbetingelser, som blandt andet indeholder vores fortrolighedspolitik, ophavsretspolitik og varemærkepolitik, angiver vores Servicevilkår, der regulerer din brug af Tjenesten. Det er derfor vigtigt, at du læser og forstår disse Servicevilkår.

1. Anerkendelse af Servicevilkårene

Du anerkender og accepterer, at du ved at bruge eller logge på Tjenesten, eller ved at uploade/indsende indhold (som bliver defineret i starten af afsnit ”6. Din Licens til at Bruge Tjenesten) relateret til Nordic SmartGlasses på Tjenesten eller på en tredjeparts distributionskanal, angiver, at du har læst, forstået og accepteret at være bundet af disse Servicevilkår, uanset om du har oprettet en konto på Tjenesten eller ej. Hvis du ikke accepterer disse Servicevilkår, har du ikke ret til at bruge Tjenesten eller noget af det indhold der findes på Tjenesten. Hvis du accepterer disse servicevilkår på vegne af et firma eller en anden juridisk enhed, repræsenterer du og garanterer, at du har autoriteten til at binde dette firma eller anden juridisk enhed til disse Servicevilkår og i så fald vil ”dig” og ”din” fremover i Servicevilkårene henvise til og gælde for det pågældende firma eller anden juridisk enhed.Visse områder af Tjenesten, herunder men ikke begrænset til, de områder af servicen, hvorpå man kan købe Nordic SmartGlasses produkter, kan have forskellige Servicevilkår og betingelser, og kan kræve, at du acceptere yderligere vilkår, såsom Produktspecifikke-vilkår. Hvis der er en konflikt mellem disse Servicevilkår og de Produktspecifikke-vilkår, der er på visse områder af Tjenesten, har de Produktspecifikke vilkår forrang i forhold til din brug af det pågældende område af Tjenesten. 

2. Accept af Servicevilkårene

Tjenesten er udelukkende beregnet til personer, der er myndige (dvs. 18 år gammel) og kan indgå i en kontrakt med Nordic SmartGlasses. Enhver brug af Tjenesten af umyndige personer er udtrykkeligt forbudt uden en forælder, værge eller en anden person, der selv er myndig til stede, mens du bruger Tjenesten. Hvis man er umyndig skal kontoen oprettes med forælderens, værgens eller den anden personers personlige oplysninger, hvormed det er den myndig person, der indgår i en kontrakt med Nordic SmartGlasses. Dermed er det forælderens, værgens eller den anden persons ansvar at sikre sig, at Servicevilkårene overholdes ved alt brug af Tjenesten af umyndige personer samt at være tilstede når den umyndige person brug Tjenesten. Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten, repræsenterer du og garanterer, at du enten er myndig eller har en forælder, værge eller en anden person, der selv er myndig til stede mens du bruger Tjenesten.

3. Registrering af en Konto

For at bruge visse funktioner af Tjenesten, kan du blive bedt om at oprette en konto og blive et registreret medlem. Under registreringsprocessen skal du angive visse personlige oplysninger samt oprette et brugernavn og en adgangskode. Du accepterer at give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger under registreringsprocessen og hver gang du bruger Tjenesten og opdaterer sådanne personlige oplysninger for at holde dem nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Nordic SmartGlasses forbeholder sig ret til at suspendere eller deaktivere din konto, hvis de personlige oplysninger, der gives under registreringsprocessen eller på andre tidspunkter viser sig at være unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige.Du er ansvarlig for at beskytte din adgangskode. Du accepterer, at du ikke vil videregive din adgangskode til nogen tredjepart og til at tage ansvar for aktiviteter eller handlinger foretaget af din konto, uanset om du har eller ikke har godkendt sådanne aktiviteter eller handlinger. Nordic SmartGlasses forbeholder sig ret til at suspendere eller deaktivere din konto, hvis aktiviteter eller handlinger foretaget af din konto overtræder de aftalte Servicevilkår. Desuden accepterer du, at du skal straks informere Nordic SmartGlasses om enhver uautoriseret brug af din konto.

4. Fortrolighedspolitik

Klik her for at se Nordic SmartGlasses' Fortrolighedspolitik for informationer og meddelelser vedrørende Nordic SmartGlasses’ indsamling og brug af dine personlige oplysninger.

5. Ejerskab og Intellektuel Ejendomsret

Tjenesten og Indholdet er beskyttet af ophavsretten, varemærker, designbeskyttelse, patenter og anden lovgivning i Danmark, såvel som i fremmede lande. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i disse Servicevilkår, har Nordic SmartGlasses og dets licensgivere udelukkende egen ret, titel og interesse i og til Tjenesten og Indholdet, herunder inkluderet alle tilhørende immaterielle rettigheder, såsom intellektuelle ejendomsrettigheder. Du accepterer, at du ikke vil fjerne, ændre eller skjule ophavsret-mærker, varemærker, servicemærker eller andre typer mærker for ejerskab, der er indarbejdet i eller ledsager Tjenesten eller Indholdet.

6. Officiel Indhold på Tjenesten og Tredjepartstjenester

Indhold refererer til eventuelle links, tekst, grafik, billeder, musik, lyd, videoer, fotografier, information, kode eller andre materialer, der er tilgængelige på Tjenesten eller officielle distributionskanaler og konti på tredjeparts platforme (som YouTube, Twitter og Instagram), hjemmesider, software eller andre tjenester ejet eller kontrolleret af Nordic SmartGlasses. Med forbehold for din acceptering af disse Servicevilkår giver Nordic SmartGlasses dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens, uden ret til underlicens, til at bruge og logge på Tjenesten, og få adgang til, bruge, se og udskrive Indhold til personlige og ikke-kommercielle formål. Du må ikke bruge, kopiere, tilpasse, ændre, forberede afledte værker baseret på, distribuere, licensere, sælge, overføre, offentliggøre, transmittere, streame, udsende eller på anden måde udnytte Tjenesten eller Indholdet, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i disse Servicevilkår eller med direkte skriftlig godkendelse fra Nordic SmartGlasses. Indtil videre er Nordic SmartGlasses officielt i besiddelse af tredjepartstjenester som YouTube, Instagram og Facebook, som du kan finde ved at klikke på hver deres link!

7. Brugerindhold

Vi kan efter vores eget skøn tillade dig at indsende, poste, uploade, offentliggøre, e-maile, sende eller overføre Indhold på eller gennem Tjenesten, eller som svar på eller i forbindelse med Indhold, der tidligere blev offentliggjort på Tjenesten. Vi kan lejlighedsvis bede dig om at indsende Indhold til os i en anden form. Medmindre andet er aftalt skriftligt, besidder Nordic SmartGlasses ikke nogen ejendomsret af dit private Indhold, og intet i disse Servicevilkår anses for at begrænse eventuelle rettigheder, som du har til at bruge og udnytte dit private indhold. Ved at stille Indhold til rådighed for Nordic SmartGlasses på Tjenesten yder du hermed Nordic SmartGlasses en verdensomspændende, uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, overdragelig, royaltyfri licens, med ret til underlicens, til at bruge, kopiere, tilpasse, modificere, distribuere, refererer, lagre, cache, licenser, sælge, overføre, offentliggøre, transmittere, streame, udsende og på anden måde udnytte sådant Indhold på eller gennem tredjepartsdistributionskanaler, som Nordic SmartGlasses kontrollerer eller ejer, til ethvert formål, herunder både kommercielle og ikke-kommercielle formål, med forbehold for eventuelle begrænsninger for anvendelsen af dit private Indhold, hvis det strider imod Nordic SmartGlasses’ fortrolighedspolitik eller en anden form for lovgivning. Du giver også Nordic SmartGlasses ret til at underlicensiere disse rettigheder til tredjeparter for distribution gennem tredjepartsdistributionskanaler, hvilket kan omfatte viral distribution af dit Indhold. Du accepterer, at Nordic SmartGlasses har ret til at bruge og udnytte dit Indhold med henblik på at teste Nordic SmartGlasses’ interne teknologier og processer. Du forstår, at Nordic SmartGlasses kan bruge tredjepartsteknologier og serviceudbydere i forbindelse med udøvelsen af Nordic SmartGlasses rettigheder i dette afsnit. Du accepterer, at hverken Nordic SmartGlasses eller nogen tredjepartsdistributionskanaler har nogen forpligtelse til at yde nogen kompensation til dig for dit Indhold eller de licenser, der ydes her. Du forstår, at Nordic SmartGlasses ikke garanterer nogen fortrolighed med hensyn til det Indhold, du sender direkte til os. Du yder også hermed hver enkelt bruger af Tjenesten en ikke-eksklusiv licens til at få adgang til dit Indhold gennem Tjenesten og til at bruge, reproducere, distribuere, vise og udføre sådant Indhold som tilladt gennem funktionaliteten af Tjenesten og i disse Servicevilkår. 


Uanset ovenstående, kan du, hvis du indsender Indhold til Nordic SmartGlasses for Nordic SmartGlasses at overveje at bruge dit Indhold, kan du blive bedt om at acceptere en separat licensaftale, der erstatter disse Servicevilkår med hensyn til sådant Indhold. Du anerkender og acceptere, at Nordic SmartGlasses ikke har nogen forpligtelse til at bruge det Indhold, som du indsender.Du anerkender og acceptere, at du alene er ansvarlig for alt Indhold, du stiller til rådighed gennem Tjenesten. Du repræsenterer og garanterer derfor (1) du er enten den eneste og eksklusive ejer af alt det Indhold, du stiller til rådighed gennem Tjenesten, eller du har alle rettigheder, licenser, tilladelser, godkendelser og udgivelser, der er nødvendige for at give Nordic SmartGlasses rettighederne til sådant Indhold, som omtalt i disse Servicevilkår, og (2) hverken Indholdet eller en del heraf, du stiller til rådighed gennem Tjenesten vil krænke, misbruge eller bryde en tredjeparts patenter, ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder, moralske rettigheder eller andre eventuelle ejendomsrettigheder samt reklamationsrettigheder og fortrolighedsrettigheder, der kan medføre en overtrædelse af gældende lovgivning eller regulativer. Klik her for at indsende brugerindhold til Nordic SmartGlasses, og klik her for at se vores galleri af brugerindhold.

8. Ideer, Forslag, Indsendelser og Feedback

For eventuelle forslag eller ideer, som du sender til Nordic SmartGlasses, i tillæg til andre fremstillinger i disse Servicevilkår, garanterer du at du har ret til at offentliggøre sådanne ideer eller forslag til Nordic SmartGlasses, og at sådan oplysning ikke krænke nogen anden persons eller parts rettigheder. Du vil være ansvarlig for Nordic SmartGlasses og kompensere Nordic SmartGlasses for ethvert brud af ovenstående garanti. Dette betyder, at du vil være ansvarlig for ethvert tab eller skade som Nordic SmartGlasses lider som følge af dit brud på denne garanti. 


Ved at indsende din ide eller et forslag anerkender du, at Nordic SmartGlasses har veletablerede produktlinjer og har konstant travlt med at arbejde på nye produkter, tjenester og teknologier. Dermed kan Nordic SmartGlasses i øjeblikket eller i fremtiden udvikle sig internt forslag, ideer eller informationer fra andre, der muligvis ligner de forslag eller ideer som du har givet. Derfor sjak intet i disse Servicevilkår fortolkes som en repræsentation eller indledning, at Nordic SmartGlasses ikke selvstændigt udvikler eller tillader udvikling af produkter, tjenester eller ideer til sig selv eller for andre, der kan konkurrere med eller ligner forslagene eller ideer, du sender. Derudover påtager Nordic SmartGlasses intet betroet eller fortrolig forpligtelse af nogen art i forhold til forslag, ideer eller forslag fra dig, der vedrører Nordic SmartGlasses produktlinjer eller tjenester. Du forstår, at vi ikke kan og ikke accepterer at bevare fortrolighed når vi behandler dine ideer, forslag, produkter, forbedringer eller andre oplysninger, du måtte beslutte at indsende eller oplyse til os, selvom dokumenterne er fortrolige eller du angiver den fortrolige karakter af oplysninger, undtagen i det omfang der er omfattet af en separat skriftlig ikkeoffentliggørelsesaftale, hvis der er nogen, kan vi vælge at indgå i aftalen med dig. Du forstår og accepterer også, at Nordic SmartGlasses’ vilje til at gennemgå forslag eller ideer ikke er en oplysning af Nordic SmartGlasses om nyhed, prioritet eller originalitet og ikke svækker Nordic SmartGlasses’ ret til at bestride eksisterende eller fremtidige patenter eller ophavsrettigheder, der hævder ideerne. Du accepterer, at Nordic SmartGlasses påtager sig intet ansvar ved at gennemgå disse forslag eller ideer og er enige om at stole udelukkende på den beskyttelse, der kan ydes i henhold til gældende patent- og ophavsvedtægter. 


Hvis du vælger at give feedback, kommenterer og forslag til forbedringer af Tjenesten eller på anden måde i enten mundtlig eller skriftlig form, anerkender og accepterer du, at alt feedback bliver udelukkende eksklusiv ejendom hos Nordic SmartGlasses og du hermed uigenkaldeligt tildeler og overdrager til Nordic SmartGlasses al din ret, titel og interesse for og til alt feedback, herunder eventuelle ejendomsrettigheder deri. Klik her for at indsende feedback, kommenterer eller foreslag til Nordic SmartGlasses.

9. Ophavsret Politik

Nordic SmartGlasses respekterer loven om ophavsret og forventer, at brugerne gør det samme. Nordic SmartGlasses har vedtaget og implementeret en politik, der fastsætter opsigelse under passende omstændigheder for registrerede brugere eller andre kontohavere, der gentagne gange overtræder eller menes at gentagne gange overtræde eller krænke ophavsrettighedshaverne.

10. Generelle Forbud

Du accepterer ikke at gøre noget af følgende:

 • Poste, uploade, offentliggøre, indsende eller overføre indhold, herunder eventuelle links deraf, som: (1) krænker, misbruger eller overtræde en tredjeparts patent, ophavsret, varemærke, handelshemmelighed, moralske rettigheder, andre intellektuelle ejendomsrettigheder, rettigheder af reklame og offentliggørelse eller privatlivets fred, (2) krænker eller tilskynder til adfærd, der ville krænke enhver gældende lovgivning eller regulering eller ville medføre civilretligt ansvar, (3) er bedragerisk, falsk, eller vildledende, (4) er ærekrænkende, uanstændig, pornografisk, vulgær eller stødende (5) fremmer diskrimination, fordomme, racisme, had eller skade mod enhver person eller gruppe, (6) er voldelig eller truende eller fremmer vold eller handlinger, der truer nogen anden person eller (7) fremmer, demonstrerer eller udgør ulovlige eller skadelige aktiviteter eller stoffer.
 • Bruge, vise, afspejle eller frame Tjenesten eller ethvert individuelt element i Tjenesten, Nordic SmartGlasses’ navn, sthvert Nordic SmartGlasses-varemærke, logo eller anden proprietær information eller layout og design af enhver side eller form på en side uden Nordic SmartGlasses udtrykkelig skriftlig tilladelse.
 • Få adgang til, manipulere med eller benytte ikke-offentlige områder af Tjenesten, Nordic SmartGlasses computersystemer eller Nordic SmartGlasses tekniske leveringssystem.
 • Forsøge at sonde, scanne eller teste sårbarheden af ethvert Nordic SmartGlasses-system eller netværk eller krænke sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger.
 • Undgå, omgå, fjerne, deaktivere, forringe, beskrive eller på anden vis omgå enhver teknologisk foranstaltning, der gennemføres af Nordic SmartGlasses eller en af Nordic SmartGlasses’ udbydere eller enhver tredjepart, herunder en anden bruger af Tjenesten, for at beskytte Tjenesten eller Indholdet.
 • Forsøge på at få adgang eller søge i Tjenesten eller Indhold eller downloade indhold fra Tjenesten ved hjælp af enhver engine, software, værktøj, agent, enhed eller mekanisme, herunder spiders, robotter, crawlers, data miningværktøjer eller lignende, bortset fra softwaren og/eller søgeagenter leveret af Nordic SmartGlasses eller andre generelt tilgængelige tredjeparts webbrowsere.
 • Sende enhver uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamationsmateriale, e-mail, junk mail, spam, kædebreve eller anden form for opfordring.
 • Bruge alle metatags eller anden skjult tekst eller metadata ved hjælp af et Nordic SmartGlasses varemærke, logo-URL eller produktnavn uden Nordic SmartGlasses udtrykkelig skriftlig tilladelse.
 • Bruge Tjenesten eller Indholdet til ethvert kommercielt formål eller fordel for enhver tredjepart eller på nogen anden måde, som ikke er tilladt af disse Servicevilkår.
 • Forfalske TCP/IP-pakkeoverskrift eller nogen del af headerinformationen i en hvilken som helst mail eller nyhedsgruppepostering eller på nogen måde bruge Tjenesten eller Indholdet til at sende ændrede, vildledende eller falske kildeidentificerende oplysninger.
 • Forsøge at dechifrere, dekompilere, adskille eller omvendte konstruere nogen af de software, der bruges til at levere Tjenesten eller indholdet.
 • Interferere med eller forsøge at forstyrre adgangen til enhver bruger, host eller netværk, herunder, uden begrænsning, at sende en virus, spyware eller malware til Tjenesten, eller at overbelaste, oversvømme, spamme eller mail-bombe Tjenesten.
 • Indsamle eller gemme personligt identificerbare oplysninger fra Tjenesten fra andre bruger af Tjenesten uden deres udtrykkelige tilladelse.
 • Impersonere eller vildledende din tilknytning til enhver person eller enhed.
 • Overtræde enhver gældende lovgivning eller regulering eller tilskynde eller aktivere enhver anden person til at gøre noget af det foregående.


Nordic SmartGlasses har ret til at undersøge og retsforfølge krænkelser af nogen af ovenstående punkter i lovens fulde omfang. Nordic SmartGlasses kan involvere og samarbejde med retshåndhævende myndigheder i at retsforfølge brugere, der overtræde disse Servicevilkår. Du anerkender, at Nordic SmartGlasses ikke har nogen forpligtelse til at overvåge din adgang til eller brug af Tjenesten eller Indholdet eller at gennemgå eller redigere indhold, men har ret til at gøre det med det formål at betjene Tjenesten for at sikre, at du overholder disse Servicevilkår, eller at overholde gældende lov eller krav fra en domstol, et administrativt organ eller et andet statsligt organ. Nordic SmartGlasses forbeholder sig ret til, når som helst og uden forudgående varsel, at fjerne eller deaktivere adgang til ethvert indhold, herunder ethvert indhold, at Nordic SmartGlasses efter eget skøn anser at være uhensigtsmæssigt af en eller anden grund, i strid med disse Servicevilkår eller på anden måde skadelige for Tjenesten.

11. Links

Tjenesten indeholder links til andre hjemmesider og online ressourcer, og du forstår at ved at bruge Tjenesten og få adgang til tredjeparts links, kan du blive udsat for indhold, der er offensivt, skadeligt, unøjagtigt eller på anden måde upassende. Du forstår og accepterer, at Nordic SmartGlasses ikke er ansvarlig for: (1) tilgængeligheden eller nøjagtigheden af sådanne websteder eller ressourcer, eller (2) indholdet, produkterne eller tjenesterne på eller tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer. Links til sådanne websteder eller ressourcer indebærer ikke nogen godkendelse fra Nordic SmartGlasses af sådanne websteder eller ressourcer eller indholdet, produkterne eller Tjenesten tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer. Du anerkender eneansvar for og påtage sig al risiko som følge af din brug af sådanne websteder eller ressourcer.

12. Konkurrencer

Nordic SmartGlasses kan drive konkurrencer, og lignende kampagner gennem Tjenesten. Du bør omhyggeligt gennemgå reglerne for hver konkurrence og kampagne, hvor du deltager i Tjenesten, da de kan indeholde yderligere vigtige oplysninger om Nordic SmartGlasses rettigheder til og ejerskab af de indlæg, du foretager som led i konkurrencerne eller kampagnerne og som følge af din deltagelse i sådanne konkurrencer eller kampagner. I det omfang vilkårene og betingelserne for sådanne officielle regler er i strid med disse Servicevilkår, vil de officielle regler, vilkår og betingelser havde højere prioritet, og dermed styre over disse Servicevilkår.

13. Modifikation

Nordic SmartGlasses forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at ændre, afbryde eller afslutte Tjenesten eller til at ændre disse Servicevilkår til enhver tid. Hvis vi ændrer disse Servicevilkår, vil vi sende ændringen på Webstedet eller via Tjenesten eller give dig besked om ændringen. Vi opdaterer også ”Sidst opdateret” datoen øverst på disse Servicevilkår. Ved at fortsætte med at få til eller bruge Tjenesten, efter at vi har indsendt en ændring på webstedet eller via Tjenesten eller har sendt dig en meddelelse om ændringen, indikerer du, at du accepterer at være bundet af de ændrede Servicevilkår. Du kan også blive bedt om at bekræfte og acceptere Servicevilkårene efter eventuelle væsentlige ændringen. Hvis de modificerede Servicevilkår ikke er acceptabelt for dig, er din eneste tilbagekaldelse at ophøre med at bruge Tjenesten samt at slette din konto.

14. Opsigelse og Lukning af Brugerkonto

Hvis du overtræder nogen af disse Servicevilkår, har Nordic SmartGlasses ret til at suspendere eller deaktivere din konto eller opsige disse Servicevilkår, efter eget skøn og uden forudgående varsel til dig. Nordic SmartGlasses er ikke forpligtet til at fortsætte med at understøtte Tjenesten på nogen måde eller for at give dig opdateringer eller fejlkorrektioner til Tjenesten. Dine rettigheder i henhold til disse Servicevilkår opsiges øjeblikkeligt og automatisk, med eller uden varsel i Nordic SmartGlasses’ eget skøn, hvis Nordic SmartGlasses ophører med at understøtte Tjenesten. Nordic SmartGlasses forbeholder sig ret til at tilbagekalde din adgang til og brug af Tjenesten og Indholdet på ethvert tidspunkt, med eller uden årsag. Du kan til enhver tid annullere din konto ved at kontakte Nordic SmartGlasses Support ved at sende en mail til support@nordicsmartglasses.dk eller oprette en support billet på https://www.NordicSmartGlasses.dk/kontakt/.

15. Ansvarsfraskrivelser

Tjenesten og Indholdet leveres "som det er", uden garanti af nogen art, hverken udtrykkeligt eller impliceret. Uden at begrænse den fremtidige, fralægger Nordic SmartGlasses eksplicit meddelelse om eventuelle garantier for handel, egnethed til en særlig hensigt, rolig nydelse eller ikke-overtrædelse og eventuelle garantier, der indgår i handelen med handel eller anvendelse. Nordic SmartGlasses stiller ikke garanti, at Tjenesten eller Indhold vil opfylde dine krav eller være tilgængelige på en uhindret, sikker eller fejlfri grund. Nordic SmartGlasses stiller ikke garanti, at Nordic SmartGlasses vil fortsætte med at tilbyde eller få adgang til Tjenesten, herunder uden begrænsning af nogen særlig software til enhver bestemt tidslængde og Nordic SmartGlasses forbeholder sig retten til at ændre og opdatere Tjenesten uden nogen meddelelse til dig. Nordic SmartGlasses stiller ikke garanti vedrørende kvaliteten vedrige produkter, tjenester eller indhold købt eller opnået gennem Tjenesten eller nøjagtigheden, tidligheden, ægteheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af ethvert indhold, der er opnået gennem Tjenesten. Ingen rådgivning eller oplysninger, hverken verbalt eller skriftligt, hentet fra Nordic SmartGlasses eller gennem Tjenesten eller Indholdet, vil skabe nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er fremstillet heri. Du alene er den eneste ansvarlig for alt dine kommunikation og interaktioner med andre brugere af Tjenesten og med andre personer, med hvem du kommunikerer eller interagerer som resultat af din brug af Tjenesten. De foregående ansvarsfraskrivninger gælder for den fuldeste omfattelse, der er tilladt af den gældende lovgivning, og skal overleve enhver opsigelse eller udløb af disse Servicevilkår eller dit brug af Tjenesten.

16. Erstatning

Du vil være ansvarlig for Nordic SmartGlasses og erstatte Nordic SmartGlasses, dets datterselskaber og deres ledere, direktører, medarbejdere og agenter, uskadelig fra og imod ethvert krav, forpligtelser, skader, tab og omkostninger, herunder uden begrænsning rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, der skyldes din overtrædelse af disse Servicevilkår. Dette betyder, at du vil være ansvarlig for ethvert tab eller skade, som Nordic SmartGlasses lider som følge af din overtrædelse af disse Servicevilkår.

17. Begrænsning og Ansvar

Intet i disse Servicevilkår udelukker eller begrænser Nordic SmartGlasses’ ansvar for død eller personskade som følge af vores forsømmelighed eller vores svig eller svigagtig vildledning eller ethvert andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses af Dansk lovgivning. I det omfang loven tillader det, udelukker Nordic SmartGlasses alle betingelser, garantier, repræsentationer eller andre vilkår, der kan gælde for webstedet, tjenesterne og alt indhold, hvad enten det er udtrykt eller underforstået. Nordic SmartGlasses vil ikke være ansvarlig over for nogen bruger for tab eller skade, uanset om det er i kontrakt, erstatningsansvar, herunder forsømmelighed, overtrædelse af lovpligtig told eller på anden måde, selv om det kan forudses som følge af eller i forbindelse med: (1) Brug af eller manglende evne til at bruge Tjenesten eller Webstedet eller (2) brug af eller tillid til Indhold, der vises via Tjenesten eller Webstedet. I særdeleshed vil Nordic SmartGlasses ikke være ansvarlig for: (a) tab af overskud, salg, forretning eller indtægter; (b) forretningsforstyrrelser (c) tab af forventede besparelser (d) tab af forrtningsmulighed, goodwill eller omdømme eller (e) indirekte eller følgeskader tab eller skade.

18. Kontrollerende Lovgivning og Jurisdiktion

Disse Servicevilkår og enhver handling der er relateret hermed, er underlagt lovgivning i Danmark.

19. Hele Aftalen

Disse Servicevilkår udgør hele og eksklusiv forståelse og aftale mellem Nordic SmartGlasses og dig angående Tjenesten og Indhold, og disse Servicevilkår erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige forståelser eller aftaler mellem Nordic SmartGlasses og dig vedrørende Tjenesten og Indhold.

20. Tildeling

Nordic SmartGlasses kan tildele eller overføre disse Servicevilkår, efter eget skøn, uden begrænsning.

21. Bekendtgørelser

Eventuelle Meddelelser eller anden bekendtgørelse, der er tilladt eller krævet herunder, dette inkludere dem, der vedrører ændringer af disse Servicevilkår, vil blive givet af Nordic SmartGlasses (1) via e-mail til den mailaddresse, du giver eller (2) ved at skrive det tydeligt på tjenesten. For meddelelser foretaget via e-mail, anses modtagelsesdatoen som værende den samme som den dato, hvor en sådan meddelelse sendes.

22. Generel

Nordic SmartGlasses’ manglende håndhævelse af enhver ret eller bestemmelse i disse Servicevilkår vil ikke udgøre en undtagelse fra fremtidig håndhævelse af denne ret eller bestemmelse. Undtagelsen af en sådan ret eller bestemmelse vil kun være gældende, hvis den er skriftlig og underskrevet af en behørigt bemyndiget repræsentant for Nordic SmartGlasses. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse Servicevilkår, vil enhver parters udøvelse af ethvert af dens retsmidler under disse Servicevilkår ikke berøre andre retsmidler under disse Servicevilkår eller på anden måde. Hvis domstol med kompetent jurisdiktion af en eller anden grund finder en bestemmelse i disse Servicevilkår ugyldig eller uhåndhævelig, vil denne bestemmelse blive håndhævet i det omfang, det er tilladt, og de øvrige bestemmelser i disse Servicevilkår forbliver fuldt ud gældende.

23. Kontakt Nordic SmartGlasses

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse Servicevilkår, bedes du kontakte Nordic SmartGlasses Support ved at sende en mail til support@nordicsmartglasses.dk, ringe til os på +45 2570 7008 eller oprette en support billet på https://nordicsmartglasses.dk/pages/kontakt.