Fortrydelsesret

Du har hele 45 dages returret på varerne, regnet fra den dag, du modtager dem. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand, som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto inden for få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.

Varereturnering

Ved en eventuel fejlkøb eller fortrydelse, bedes du venligst straks henvende dig til:


Nordic SmartGlasses ApS

Kratbjerg 240

3480 Fredensborg


Tel: +45 2570 7008

Email: support@nordicsmartglasses.dk


Du sender til den ovenstående adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved personlig aflevering. Venligst vedlæg fyldestgørende informationer – f.eks. kopi af ordrebekræftelse eller forudgående korrespondance m.v.